ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 วันที่ห้องสมุดปิดทำการ
  กลับหน้าหลัก

วันปิดทำการของห้องสมุด

ลำดับที่ รายการวันปิดทำการ คำอธิบาย
1 6 มีนาคม 2566  วันมาฆบูชา
2 4 มีนาคม 2566  วันหยุด
3 31 ธันวาคม ของทุกปี  วันสิ้นปี
4 10 ธันวาคม ของทุกปี  วันรัฐธรรมนูญ
5 5 ธันวาคม ของทุกปี  วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
6 23 ตุลาคม ของทุกปี  วันปิยมหาราช
7 13 ตุลาคม ของทุกปี  วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
8 12 สิงหาคม ของทุกปี  วันแม่แห่งชาติ
9 28 กรกฎาคม ของทุกปี  วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
10 15 เมษายน ของทุกปี  วันสงกรานต์
11 14 เมษายน ของทุกปี  วันสงกรานต์
12 13 เมษายน ของทุกปี  วันสงกรานต์
13 6 เมษายน ของทุกปี  วันจักรี
14 3 มกราคม ของทุกปี  หยุดชดเชย
15 2 มกราคม ของทุกปี  วันปีใหม่
16 1 มกราคม ของทุกปี  วันขึ้นปีใหม่
กลับ

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2023. All Rights Reserved.