ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
 ชื่อเรื่อง 
11บริษัทสู่การสร้างธรรมาภิบาล
 ผู้แต่งนิติบุคคล  ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม
 พิมพ์ลักษณ์  กรุงเทพฯ : ศูนย์คุณธรรม (องค์กรมหาชน), ม.ป.ป.
 เลขหมู่  VCD 00043
 ลักษณะทางกายภาพ  1 แผ่น, ภาพประกอบ หน้า
 หมายเหตุ  โครงการส่งเสริมกระบวนการธุรกิจคุณธรรมในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
 หัวเรื่อง  คุณธรรม--องค์กรมหาชน
 ผู้แต่งนิติบุคคล  สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก สถานที่ สถานะ
1. สื่อวีดิทัศน์
สื่อวีดิทัศน์
VCD 00043  
  
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท
►ห้องสื่อโสตทัศน์
On Shelf
  ขอยืม
Note: โครงการส่งเสริมกระบวนการธุรกิจคุณธรรมในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
2. สื่อวีดิทัศน์
สื่อวีดิทัศน์
VCD 00043 ฉ.2 
  
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท
►ห้องสื่อโสตทัศน์
On Shelf
  ขอยืม
Note: โครงการส่งเสริมกระบวนการธุรกิจคุณธรรมในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
3. สื่อวีดิทัศน์
สื่อวีดิทัศน์
VCD 00043 ฉ.3 
  
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท
►ห้องสื่อโสตทัศน์
On Shelf
  ขอยืม
Note: โครงการส่งเสริมกระบวนการธุรกิจคุณธรรมในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
4. สื่อวีดิทัศน์
สื่อวีดิทัศน์
VCD 00043 ฉ.4 
  
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท
►ห้องสื่อโสตทัศน์
On Shelf
  ขอยืม
Note: โครงการส่งเสริมกระบวนการธุรกิจคุณธรรมในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
5. สื่อวีดิทัศน์
สื่อวีดิทัศน์
VCD 00043 ฉ.5 
  
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท
►ห้องสื่อโสตทัศน์
On Shelf
  ขอยืม
   [แสดง 5/5 รายการ]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: 11บริษัทสู่การสร้..
Bib 13399127790