ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
สารบัญ Review โดย
ธัญญา สะมะโน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท
ธัญญา สะมะโน เมื่อ17/กรกฎาคม/2563
บทที่ 1 การพยาบาลสตรีที่มีภาวะเสี่ยงในระยะตั้งครรภ์
บทที่ 2 การพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่ทารกมีความพิการหรือเสียชีวิต
บทที่ 3 การพยาบาลสตรีที่มีภาวะแทรกซ้อนเนื่องจากการตั้งครรภ์
บทที่ 4 การพยาบาลสตรีที่มีภาวะความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์
บทที่ 5 การพยาบาลสตรีที่มีภาวะแทรกซ้อนทางอายุรกรรม
บทที่ 6 การพยาบาลสตรีที่มีภาวะตกเลือดในระยะตั้งครรภ์
บทที่ 7 การพยาบาลผู้คลอดที่มีความผิดปกติเกี่ยวกับปัจจัยการคลอด
บทที่ 8 การพยาบาลสตรีที่มีภาวะแทรกซ้อนในระยะคลอด
บทที่ 9 การพยาบาลสตรีที่ได้รับการชักนำให้เกิดการเจ็บครรภ์คลอด
บกที่ 10 การพยาบาลผู้คลอดที่ได้รับการช่วยคลอดโดยสูติศาสตร์หัตถก
บทที่ 11 การพยาบาลสตรีที่มีกาวะแทรกซ้อนในระยะหลังคลอด

E-books : เกี่ยวกับ Collections
ภาพปก
 ผู้แต่ง  บรรณาธิการ, บังอร ศุภวิทิตพัฒนา
 ชื่อเรื่อง 
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ สตรีที่มีภาวะเสี่ยงและภาวะแทรกซ้อน
 ISBN  978-616-39-8432-6
 พิมพ์ลักษณ์  กรุงเทพฯ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2562
 ครั้งที่พิมพ์  พิมพ์ครั้งที่ 1
 ลักษณะทางกายภาพ  501 หน้า ; 26 ซม.
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก สถานที่ สถานะ
1. ตำราหลัก
ตำราหลัก
WY157 บ249ก 2562 c.1 
  
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท
►หนังสือทั่วไป
ใช้ในห้องสมุดเท่านั้น
2.
WY157 บ249ก 2562 c.2 
  
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท
►หนังสือทั่วไป
On Shelf
3.
WY157 บ249ก 2562 c.3 
  
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท
►หนังสือทั่วไป
On Shelf
4.
WY157 บ249ก 2562 c.4 
  
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท
►หนังสือทั่วไป
On Shelf
5.
WY157 บ249ก 2562 c.5 
  
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท
►หนังสือทั่วไป
On Shelf
6.
WY157 บ249ก 2562 c.6 
  
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท
►หนังสือทั่วไป
On Shelf
7.
WY157 บ249ก 2562 c.7 
  
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท
►หนังสือทั่วไป
On Shelf
8.
WY157 บ249ก 2562 c.8 
  
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท
►หนังสือทั่วไป
On Shelf
9.
WY157 บ249ก 2562 c.9 
  
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท
►หนังสือทั่วไป
On Shelf
10.
WY157 บ249ก 2562 c.10 
  
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท
►หนังสือทั่วไป
On Shelf
   [แสดง 10/10 รายการ]

รายการใกล้เคียง
    ชื่อเรื่อง [การพยาบาลและการผดุงครรภ์ สตรีที่มีภาวะเสี่ยงและภาวะแทรกซ้อน]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: การพยาบาลและการผด..
Bib 13399129465