ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
สารบัญ Review โดย
ธัญญา สะมะโน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท
ธัญญา สะมะโน เมื่อ15/มีนาคม/2566
ตอนที่ 1 สารสื่อเฉพาะที่ ยาที่ใช้รักษาการอักเสบ และยาต่อระบบภูมิคุ้มกัน
      บทที่ 1 สารสื่อเฉพาะที่จากฟอสโฟลิปิดของเมมเบรน (Lipid-derived autacoids)
      บทที่ 2 ยาระงับปวด ลดไข้ และต้านการอักเสบ (Analgesic-antipyretic & anti-inflammatory agents)
      บทที่ 3 ยาที่ใช้ในโรคเกาต์ (Drugs used in gout)
      บทที่ 4 ยาออกฤทธิ์ต่อระบบภูมิคุ้มกัน (Immunomodulating agents)
ตอนที่ 2 ยาที่ใช้ในโรคทางเดินอาหาร
      บทที่ 5 ยาที่ใช้ในโรคกรดเพปติก (Drugs used in acid-peptic disease)
      บทที่ 6 ยาระบายและยาถ่าย (Laxatives and cathartics)
      บทที่ 7 ยาระงับอาการท้องร่วง (Antidiarrheal drugs)
ตอนที่ 3 เคมีบำบัดของการติดเชื้อแบคทีเรีย รา ไวรัส และยาฆ่าเชื้อ
      บทที่ 8 หลักการทั่วไปของยาต้านแบคทีเรีย (General aspects of antibacterial agents)
      บทที่ 9 ยาต้านแบคทีเรียที่ยับยั้งการสร้างผนังเซลล์ (Antibacterial agents that inhibit cell wall synthesis)
      บทที่ 10 ยาต้านแบคที่เรียที่ยับยั้งการสังเคราะห์โปรตีน (Antibacterial agents that inhibit protein synthesis)
      บทที่ 11 ยาต้านแบคที่เรียที่ยับยั้งการสังเคราะห์กรดนิวคลิอิก (Antibacterial agents that inhibit nucleic acid synthesis)
      บทที่ 12 ยาต้านแบคที่เรียที่ขัดขวางกระบวนการเมแทบอลิซึม (Antibacterial agents that inhibit the intermediary metabolism)
      บทที่ 13 ยารักษาวัณโรคและโรคเรื้อน (Antimycobacterial agents)
      บทที่ 14 ยาต้านเชื้อร่ (Antifungal agents)
      บทที่ 15 ยาต้านไวรัส (Antiviral agents)
      บทที่ 16 สารระงับเชื้อและสารฆ่าเชื้อ (Antiseptics and disinfectants)
ตอนที่ 4 เคมีบำบัดของการติดเชื้อปรสิต
      บทที่ 17 ยาฆ่าหนอนพยาธิ (Anthelminthic agents)
      บทที่ 18 ยาต้านมาลาเรีย (Antimalarial agents)
      บทที่ 19 ยารักษาติดเชื้อโปรโดชั่วอื่นๆ (Drugs for the treatment of protozoan infection)
ตอนที่ 5 เคมีบำบัดของมะเร็ง
      บทที่ 20 เคมีบำบัดของมะเร็ง (Antineoplastic agents)
ตอนที่ 6 พิษวิทยา
      บทที่ 21 หลักการของพิษวิทยา (Principles of toxicology)
      บทที่ 22 โลหะหนักและยาต้นโลหะหนัก (Heavy metals & heavy-metal antagonists)
      บทที่ 23 พิษวิทยาสารกำจัดศัตรูพืช (Toxicology of pesticides)

E-books : เกี่ยวกับ Collections
ภาพปก
 ผู้แต่ง  วีรพล คู่คงวิริยพันธุ์, บรรณาธิการ
 ชื่อเรื่อง 
เภสัชวิทยา สำหรับนักศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เล่มที่ 3
 ISBN  978-616-43-8741-6
 พิมพ์ลักษณ์  ขอนแก่น : ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2565
 ครั้งที่พิมพ์  พิมพ์ครั้งที่ 2
 ลักษณะทางกายภาพ  495 หน้า ; 26 ซม.
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก สถานที่ สถานะ
1. หนังสือ
หนังสือ
QV4 ภ781 2565 c.1 
  
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท
►หนังสือทั่วไป
On Shelf
2. หนังสือ
หนังสือ
QV4 ภ781 2565 c.2 
  
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท
►หนังสือทั่วไป
On Shelf
3. หนังสือ
หนังสือ
QV4 ภ781 2565 c.3 
  
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท
►หนังสือทั่วไป
On Shelf
4. หนังสือ
หนังสือ
QV4 ภ781 2565 c.4 
  
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท
►หนังสือทั่วไป
On Shelf
5. หนังสือ
หนังสือ
QV4 ภ781 2565 c.5 
  
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท
►หนังสือทั่วไป
On Shelf
   [แสดง 5/5 รายการ]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: เภสัชวิทยา สำหรับ..
Bib 13399129882