ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
สารบัญ Review โดย
ธัญญา สะมะโน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท
ธัญญา สะมะโน เมื่อ1/มีนาคม/2566
ตอนที่ 1 บทนำ
   บทที่ 1 วิวัฒนาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
   บทที่ 2 พยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตกับทีมจิตเวชและสุขภาพจิต
   บทที่ 3 พฤติกรรมและการปรับตัว
ตอนที่ 2 แนวคิดทฤษฎีที่จำเป็นในการปฏิบัติการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
   บทที่ 4 แนวคิดเกี่ยวกับสุขภาพจิต
   บทที่ 5 แนวคิดทฤษฎีทางการพยาบาลจิตเวช
ตอนที่ 3 ประเด็นปัญหาด้านชีวจิตสังคมและการพยาบาล
   บทที่ 6 การดูแลบุคคลที่มีความเครียด
   บทที่ 7 การดูแลบุคคลที่มีความวิตกกังวล
   บทที่ 8 การดูแลบุคคลที่มีปัญหาทางจิตสังคม
   บทที่ 9 การดูแลบุคคลในภาวะวิกฤติ
   บทที่ 10 การดูแลบุคคลที่มีความคิดฆ่าตัวตาย
ตอนที่ 4 เครื่องมือสำหรับการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
   บทที่ 11 กรใช้ตนเองเพ่ื่อบำบัดทางจิต
   บทที่ 12 การสื่อสารและการสร้างสัมพันธภาพเพื่อการบำบัด
   บทที่ 13 กระบวนการพยาบาลทางการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต

E-books : เกี่ยวกับ Collections
ภาพปก
 ผู้แต่ง  ฉวีวรรณ สัตยธรรม, บรรณาธิการ
 ชื่อเรื่อง 
การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต (ฉบับปรับปรุง) เล่มที่ 1
 ISBN  978-616-11-1390-2
 พิมพ์ลักษณ์  นนทบุรี : โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข, 2565
 ครั้งที่พิมพ์  พิมพ์ครั้งที่ 4
 ลักษณะทางกายภาพ  316 หน้า ; 26 ซม.
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก สถานที่ สถานะ
1. หนังสือ
หนังสือ
WY160 ฉ492ก 2565 c.1 
  
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท
►หนังสือทั่วไป
On Shelf
2. หนังสือ
หนังสือ
WY160 ฉ492ก 2565 c.2 
  
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท
►หนังสือทั่วไป
On Shelf
3. หนังสือ
หนังสือ
WY160 ฉ492ก 2565 c.3 
  
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท
►หนังสือทั่วไป
On Shelf
4. หนังสือ
หนังสือ
WY160 ฉ492ก 2565 c.4 
  
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท
►หนังสือทั่วไป
On Shelf
5. หนังสือ
หนังสือ
WY160 ฉ492ก 2565 c.5 
  
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท
►หนังสือทั่วไป
On Shelf
6. หนังสือ
หนังสือ
WY160 ฉ492ก 2565 c.6 
  
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท
►หนังสือทั่วไป
On Shelf
7. หนังสือ
หนังสือ
WY160 ฉ492ก 2565 c.7 
  
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท
►หนังสือทั่วไป
On Shelf
8. หนังสือ
หนังสือ
WY160 ฉ492ก 2565 c.8 
  
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท
►หนังสือทั่วไป
On Shelf
9. หนังสือ
หนังสือ
WY160 ฉ492ก 2565 c.9 
  
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท
►หนังสือทั่วไป
On Shelf
10. หนังสือ
หนังสือ
WY160 ฉ492ก 2565 c.10 
  
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท
►หนังสือทั่วไป
On Shelf
   [แสดง 10/10 รายการ]

รายการใกล้เคียง
    ผู้แต่ง [ฉวีวรรณ สัตยธรรม, บรรณาธิการ]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: การพยาบาลจิตเวชแล..
Bib 13399129893