ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
สารบัญ Review โดย
ธัญญา สะมะโน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท
ธัญญา สะมะโน เมื่อ15/มีนาคม/2566
      บทที่ 1 บทนำ : การพยาบาลผู้ป่วยภาวะวิกฤต (Overview : Critical Care Nursing)
      บทที่ 2 แนวคิดการพยาบาลผู้ป่วยภาวะวิกฤต (Concept of Critical Care Nursing)
      บทที่ 3 การจัดการด้านจิตสังคมในผู้ป่วยภาวะวิกฤต (Psychosocial Management in Clients
with Critical Illness)
      บทที่ 4 การวัดการไหลเวียนและความดันโลหิต (Hemodynamic Monitoring)
      บทที่ 5 การจัดการทางเดินหายใจและเครื่องช่วยหายใจ (Airway and Ventilatory Management)
      บทที่ 6 การจัดการความปวดในผู้ป่วยวิกฤต (Pain Management in Client with Critically Il)
      บทที่ 7 การจัดการผู้ป่วยภาวะช็อก (Shock Management)
      บทที่ 8 ภาวะเสียดุลกรด-ด่าง (Acid-Base Disturbance)
      บทที่ 9 หัวใจเต้นผิดจังหวะ(Dysrhythmias)
      บทที่ 10 กลุ่มอาการกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด เฉียบพลัน (Acute Coronary Syndrome)
      บทที่ 11 การอักเสบติดเชื้อของหัวใจและลิ้นหัวใจผิดปกติ (Heart Infection and Valvular Heart Disease)
      บทที่ 12 ภาวะหัวใจวาย (Heart Failure)
      บทที่ 13 ภาวะวิกฤตเกี่ยวกับการหายใจ (Acute Respiratory Dysfunction)
      บทที่ 14 ความผิดปกติเกี่ยวกับระบบประสาท (Neurological Disorders)
      บทที่ 15 ผู้ป่วยแผลไหม้ (Burn Injury)
      บทที่ 16 การจัดการภาวะทุพโภชนาการในผู้ป่วยภาวะวิกฤต (Malnutritional Management in Clients with Critically |||)
      บทที่ 17 ความผิดปกติเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร (Gastrointestinal Dysfunction)
      บทที่ 18 ภาวะไตบาดเจ็บเฉียบพลัน (Acute Kidney Injury / AKI)
      บทที่ 19 ภาวะวิกฤตต่อมไทรอยด์ และต่อมหมวกไต (Critically ill Patient with Thyroid Dysfunction and Adrenal Dysfunction)
      บทที่ 20 ภาวะวิกฤตในผู้ป่วยโรคเบาหวาน (Critically ill Patient with Diabetic Crisis)

E-books : เกี่ยวกับ Collections
ภาพปก
 ผู้แต่ง  วิจิตรา กุสุมภ์, บรรณาธิการ
 ชื่อเรื่อง 
การพยาบาลผู้ป่วยภาวะวิกฤต :แบบองค์รวม (Critical Care Nursing: A Holisic Approach)
 ISBN  978-616-44-5171-1
 พิมพ์ลักษณ์  กรุงเทพฯ : พี.เค.เค.พริ้นท์ติ้ง, 2565
 ครั้งที่พิมพ์  พิมพ์ครั้งที่ 7
 ลักษณะทางกายภาพ  608 หน้า ; 26 ซม.
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก สถานที่ สถานะ
1. หนังสือ
หนังสือ
WY154 ก492 2565 c.1 
  
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท
►หนังสือทั่วไป
On Shelf
2. หนังสือ
หนังสือ
WY154 ก492 2565 c.2 
  
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท
►หนังสือทั่วไป
On Shelf
3. หนังสือ
หนังสือ
WY154 ก492 2565 c.3 
  
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท
►หนังสือทั่วไป
On Shelf
4. หนังสือ
หนังสือ
WY154 ก492 2565 c.4 
  
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท
►หนังสือทั่วไป
On Shelf
5. หนังสือ
หนังสือ
WY154 ก492 2565 c.5 
  
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท
►หนังสือทั่วไป
On Shelf
6. หนังสือ
หนังสือ
WY154 ก492 2565 c.6 
  
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท
►หนังสือทั่วไป
On Shelf
7. หนังสือ
หนังสือ
WY154 ก492 2565 c.7 
  
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท
►หนังสือทั่วไป
On Shelf
8. หนังสือ
หนังสือ
WY154 ก492 2565 c.8 
  
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท
►หนังสือทั่วไป
On Shelf
9. หนังสือ
หนังสือ
WY154 ก492 2565 c.9 
  
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท
►หนังสือทั่วไป
On Shelf
10. หนังสือ
หนังสือ
WY154 ก492 2565 c.10 
  
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท
►หนังสือทั่วไป
On Shelf
   [แสดง 10/10 รายการ]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: การพยาบาลผู้ป่วยภ..
Bib 13399129896