ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สถานที่จัดเก็บวัสดุสารสนเทศ
  กลับหน้าหลัก
ลำดับที่ สาขาห้องสมุด/สถานที่จัดเก็บ
1Nurse Case Management
2วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท
         journal วารสารการพยาบาล (ขอยืมได้)
         Magazine นิตยสาร (ขอยืมได้)
         main-book หนังสือทั่วไป
         main-fic นวนิยาย (ขอยืมได้)
         main-multimedia ห้องสื่อโสตทัศน์ (ขอยืมได้)
         main-res วิจัย
         main-serial วารสาร (ขอยืมได้)
         repair ห้องซ่อม (ขอยืมได้)
3ห้องสมุดคุณธรรม
         คธ. หนังสือคุณธรรม (ขอยืมได้)
4ห้องสมุดหนังสือเกิน 10 ปี
         10 ปี ห้องสมุดหนังสือเกิน 10 ปี (ขอยืมได้)
5ห้องสมุดเสมือน
         สม. ห้องสมุดเสมือน
กลับ
แผนที่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2023. All Rights Reserved.