ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 ข้อมูลประเภทวัสดุสารสนเทศ
  กลับหน้าหลัก

ประเภทวัสดุสารสนเทศที่ให้บริการ

Info
กำลังดูกฏการยืมคืนของสาขา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท
หรือเลือกสาขาห้องสมุดอื่นเพื่อดู :
กลับ
ลำดับที่ สัญลักษณ์ ชื่อเต็ม
1 vcd
 สื่อวีดิทัศน์
ผู้เข้าอบรม   ยืมออกได้ 5 วัน ค่าปรับ 2 บาท ยืมต่อได้ 1 ครั้ง
เจ้าหน้าที่   ยืมออกได้ 10 วัน ค่าปรับ 2 บาท ยืมต่อไม่ได้
สมาชิกสมัครออนไลน์   ยืมออกไม่ได้
นักศึกษา   ยืมออกได้ 5 วัน ค่าปรับ 2 บาท ยืมต่อได้ 1 ครั้ง
สมาชิก Ex   ยืมออกไม่ได้
อาจารย์   ยืมออกได้ 10 วัน ค่าปรับ 2 บาท ยืมต่อไม่ได้
สมาชิกชั่วคราว   ยืมออกไม่ได้
นักศึกษาออกฝึก   ยืมออกไม่ได้
บุคคลภายนอก   ยืมออกได้ 5 วัน ค่าปรับ 2 บาท ยืมต่อไม่ได้
2 St
 เรื่องสั้น
ผู้เข้าอบรม   ยืมออกได้ 5 วัน ค่าปรับ 2 บาท ยืมต่อได้ 1 ครั้ง
เจ้าหน้าที่   ยืมออกได้ 10 วัน ค่าปรับ 2 บาท ยืมต่อไม่ได้
สมาชิกสมัครออนไลน์   ยืมออกไม่ได้
นักศึกษา   ยืมออกได้ 5 วัน ค่าปรับ 2 บาท ยืมต่อได้ 1 ครั้ง
สมาชิก Ex   ยืมออกไม่ได้
อาจารย์   ยืมออกได้ 10 วัน ค่าปรับ 2 บาท ยืมต่อไม่ได้
สมาชิกชั่วคราว   ยืมออกไม่ได้
นักศึกษาออกฝึก   ยืมออกไม่ได้
บุคคลภายนอก   ยืมออกได้ 5 วัน ค่าปรับ 2 บาท ยืมต่อไม่ได้
3 serial
 วารสาร
ผู้เข้าอบรม   ยืมออกได้ 5 วัน ค่าปรับ 2 บาท ยืมต่อได้ 1 ครั้ง
เจ้าหน้าที่   ยืมออกได้ 10 วัน ค่าปรับ 2 บาท ยืมต่อไม่ได้
สมาชิกสมัครออนไลน์   ยืมออกไม่ได้
นักศึกษา   ยืมออกได้ 5 วัน ค่าปรับ 2 บาท ยืมต่อได้ 1 ครั้ง
สมาชิก Ex   ยืมออกไม่ได้
อาจารย์   ยืมออกได้ 30 วัน ค่าปรับ 2 บาท ยืมต่อไม่ได้
สมาชิกชั่วคราว   ยืมออกไม่ได้
นักศึกษาออกฝึก   ยืมออกไม่ได้
บุคคลภายนอก   ยืมออกได้ 5 วัน ค่าปรับ 2 บาท ยืมต่อไม่ได้
4 reservmat
 หนังสือสำรอง
ผู้เข้าอบรม   ยืมออกได้ 2 วัน ค่าปรับ 5 บาท ยืมต่อไม่ได้
เจ้าหน้าที่   ยืมออกไม่ได้
สมาชิกสมัครออนไลน์   ยืมออกไม่ได้
นักศึกษา   ยืมออกได้ 2 วัน ค่าปรับ 5 บาท ยืมต่อไม่ได้
สมาชิก Ex   ยืมออกไม่ได้
อาจารย์   ยืมออกไม่ได้
สมาชิกชั่วคราว   ยืมออกไม่ได้
นักศึกษาออกฝึก   ยืมออกไม่ได้
บุคคลภายนอก   ยืมออกไม่ได้
5 Res
 งานวิจัย
ผู้เข้าอบรม   ยืมออกได้ 5 วัน ค่าปรับ 2 บาท ยืมต่อได้ 1 ครั้ง
เจ้าหน้าที่   ยืมออกได้ 10 วัน ค่าปรับ 2 บาท ยืมต่อไม่ได้
สมาชิกสมัครออนไลน์   ยืมออกไม่ได้
นักศึกษา   ยืมออกได้ 5 วัน ค่าปรับ 2 บาท ยืมต่อได้ 1 ครั้ง
สมาชิก Ex   ยืมออกไม่ได้
อาจารย์   ยืมออกได้ 30 วัน ค่าปรับ 2 บาท ยืมต่อไม่ได้
สมาชิกชั่วคราว   ยืมออกไม่ได้
นักศึกษาออกฝึก   ยืมออกไม่ได้
บุคคลภายนอก   ยืมออกไม่ได้
6 Ref
 หนังสืออ้างอิง
ผู้เข้าอบรม   ยืมออกไม่ได้
เจ้าหน้าที่   ยืมออกไม่ได้
สมาชิกสมัครออนไลน์   ยืมออกไม่ได้
นักศึกษา   ยืมออกไม่ได้
สมาชิก Ex   ยืมออกไม่ได้
อาจารย์   ยืมออกไม่ได้
สมาชิกชั่วคราว   ยืมออกไม่ได้
นักศึกษาออกฝึก   ยืมออกไม่ได้
บุคคลภายนอก   ยืมออกไม่ได้
7 MUS
 เพลง ซีดีและคาราโอเกะ
ผู้เข้าอบรม   ยืมออกได้ 5 วัน ค่าปรับ 2 บาท ยืมต่อได้ 1 ครั้ง
เจ้าหน้าที่   ยืมออกได้ 10 วัน ค่าปรับ 2 บาท ยืมต่อไม่ได้
สมาชิกสมัครออนไลน์   ยืมออกไม่ได้
นักศึกษา   ยืมออกได้ 5 วัน ค่าปรับ 2 บาท ยืมต่อได้ 1 ครั้ง
สมาชิก Ex   ยืมออกไม่ได้
อาจารย์   ยืมออกได้ 10 วัน ค่าปรับ 2 บาท ยืมต่อไม่ได้
สมาชิกชั่วคราว   ยืมออกไม่ได้
นักศึกษาออกฝึก   ยืมออกไม่ได้
บุคคลภายนอก   ยืมออกได้ 5 วัน ค่าปรับ 2 บาท ยืมต่อไม่ได้
8 Main Textbook Reservmat
 ตำราหลักสำรอง
ผู้เข้าอบรม   ยืมออกได้ 2 วัน ค่าปรับ 5 บาท ยืมต่อไม่ได้
เจ้าหน้าที่   ยืมออกได้ 3 วัน ค่าปรับ 5 บาท ยืมต่อไม่ได้
สมาชิกสมัครออนไลน์   ยืมออกไม่ได้
นักศึกษา   ยืมออกได้ 3 วัน ค่าปรับ 5 บาท ยืมต่อไม่ได้
สมาชิก Ex   ยืมออกไม่ได้
อาจารย์   ยืมออกได้ 3 วัน ค่าปรับ 5 บาท ยืมต่อไม่ได้
สมาชิกชั่วคราว   ยืมออกไม่ได้
นักศึกษาออกฝึก   ยืมออกไม่ได้
บุคคลภายนอก   ยืมออกไม่ได้
9 Main Textbook
 ตำราหลัก
ผู้เข้าอบรม   ยืมออกไม่ได้
เจ้าหน้าที่   ยืมออกไม่ได้
สมาชิกสมัครออนไลน์   ยืมออกไม่ได้
นักศึกษา   ยืมออกไม่ได้
สมาชิก Ex   ยืมออกไม่ได้
อาจารย์   ยืมออกไม่ได้
สมาชิกชั่วคราว   ยืมออกไม่ได้
นักศึกษาออกฝึก   ยืมออกไม่ได้
บุคคลภายนอก   ยืมออกไม่ได้
10 Mag
 นิตยสาร
ผู้เข้าอบรม   ยืมออกได้ 5 วัน ค่าปรับ 2 บาท ยืมต่อได้ 1 ครั้ง
เจ้าหน้าที่   ยืมออกได้ 10 วัน ค่าปรับ 2 บาท ยืมต่อไม่ได้
สมาชิกสมัครออนไลน์   ยืมออกไม่ได้
นักศึกษา   ยืมออกได้ 5 วัน ค่าปรับ 2 บาท ยืมต่อได้ 1 ครั้ง
สมาชิก Ex   ยืมออกไม่ได้
อาจารย์   ยืมออกได้ 30 วัน ค่าปรับ 2 บาท ยืมต่อไม่ได้
สมาชิกชั่วคราว   ยืมออกไม่ได้
นักศึกษาออกฝึก   ยืมออกไม่ได้
บุคคลภายนอก   ยืมออกได้ 5 วัน ค่าปรับ 2 บาท ยืมต่อไม่ได้
11 M
 แผนที่
ผู้เข้าอบรม   ยืมออกไม่ได้
เจ้าหน้าที่   ยืมออกไม่ได้
สมาชิกสมัครออนไลน์   ยืมออกไม่ได้
นักศึกษา   ยืมออกไม่ได้
สมาชิก Ex   ยืมออกไม่ได้
อาจารย์   ยืมออกไม่ได้
สมาชิกชั่วคราว   ยืมออกไม่ได้
นักศึกษาออกฝึก   ยืมออกไม่ได้
บุคคลภายนอก   ยืมออกไม่ได้
12 Journal
 วารสารต่างประเทศ
ผู้เข้าอบรม   ยืมออกไม่ได้
เจ้าหน้าที่   ยืมออกไม่ได้
สมาชิกสมัครออนไลน์   ยืมออกไม่ได้
นักศึกษา   ยืมออกไม่ได้
สมาชิก Ex   ยืมออกไม่ได้
อาจารย์   ยืมออกไม่ได้
สมาชิกชั่วคราว   ยืมออกไม่ได้
นักศึกษาออกฝึก   ยืมออกไม่ได้
บุคคลภายนอก   ยืมออกไม่ได้
13 Fic
 นวนิยาย
ผู้เข้าอบรม   ยืมออกได้ 5 วัน ค่าปรับ 2 บาท ยืมต่อได้ 1 ครั้ง
เจ้าหน้าที่   ยืมออกได้ 10 วัน ค่าปรับ 2 บาท ยืมต่อไม่ได้
สมาชิกสมัครออนไลน์   ยืมออกไม่ได้
นักศึกษา   ยืมออกได้ 5 วัน ค่าปรับ 2 บาท ยืมต่อได้ 1 ครั้ง
สมาชิก Ex   ยืมออกไม่ได้
อาจารย์   ยืมออกได้ 30 วัน ค่าปรับ 2 บาท ยืมต่อไม่ได้
สมาชิกชั่วคราว   ยืมออกไม่ได้
นักศึกษาออกฝึก   ยืมออกไม่ได้
บุคคลภายนอก   ยืมออกได้ 5 วัน ค่าปรับ 2 บาท ยืมต่อไม่ได้
14 c-serial
 วารสารฉบับปัจจุบัน
ผู้เข้าอบรม   ยืมออกไม่ได้
เจ้าหน้าที่   ยืมออกไม่ได้
สมาชิกสมัครออนไลน์   ยืมออกไม่ได้
นักศึกษา   ยืมออกไม่ได้
สมาชิก Ex   ยืมออกไม่ได้
อาจารย์   ยืมออกไม่ได้
สมาชิกชั่วคราว   ยืมออกไม่ได้
นักศึกษาออกฝึก   ยืมออกไม่ได้
บุคคลภายนอก   ยืมออกไม่ได้
15 book
 หนังสือ
ผู้เข้าอบรม   ยืมออกได้ 7 วัน ค่าปรับ 2 บาท ยืมต่อได้ 1 ครั้ง
เจ้าหน้าที่   ยืมออกได้ 7 วัน ค่าปรับ 2 บาท ยืมต่อไม่ได้
สมาชิกสมัครออนไลน์   ยืมออกไม่ได้
นักศึกษา   ยืมออกได้ 7 วัน ค่าปรับ 2 บาท ยืมต่อได้ 1 ครั้ง
สมาชิก Ex   ยืมออกไม่ได้
อาจารย์   ยืมออกได้ 30 วัน ค่าปรับ 0 บาท ยืมต่อไม่ได้
สมาชิกชั่วคราว   ยืมออกไม่ได้
นักศึกษาออกฝึก   ยืมออกได้ 7 วัน ค่าปรับ 2 บาท ยืมต่อได้ 1 ครั้ง
บุคคลภายนอก   ยืมออกได้ 5 วัน ค่าปรับ 2 บาท ยืมต่อไม่ได้
16 b-serial
 เย็บเล่ม
ผู้เข้าอบรม   ยืมออกไม่ได้
เจ้าหน้าที่   ยืมออกไม่ได้
สมาชิกสมัครออนไลน์   ยืมออกไม่ได้
นักศึกษา   ยืมออกไม่ได้
สมาชิก Ex   ยืมออกไม่ได้
อาจารย์   ยืมออกไม่ได้
สมาชิกชั่วคราว   ยืมออกไม่ได้
นักศึกษาออกฝึก   ยืมออกไม่ได้
บุคคลภายนอก   ยืมออกไม่ได้
กลับ

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2023. All Rights Reserved.