ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูลตามชื่อผู้แต่ง
  กลับหน้าหลัก
ผลการค้นหา เลขเรียก
ไมโครซอฟต์แอกเซส 2 สำหรับวินโดว์ (Microsoft Access 2สำหรับวินโดวส์)..
   วาสนา ไตรพฤฒิธัญญา / 2538
    ที่ หนังสือทั่วไป(วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
QA76.9.D3 ว91ม 
ไมโสพรอสตอล Misoprostal
   สายพิณ พงษธา / 2554
    ที่ หนังสือทั่วไป(วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
QV175 ส661ม 
ไรฝุ่นและโรคภูมิแพ้ทางเดินหายใจในเด็ก
   มุทิตา ตระกูลทิวากร / 2552
    ที่ ห้องสมุดหนังสือเกิน 10 ปี (ห้องสมุดหนังสือเกิน 10 ปี)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
WD300 ม627ร 
ไล่ตงจิ้น : ลูกขอทานผู้ไม่ยอมแพ้ต่อชะตาชีวิต = Beggar child
   ไล่, ตงจิ้น / 2553
    ที่ หนังสือทั่วไป(วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
DS799.849.L3 ล979ล 
ไวยากรณ์อังกฤษ = English syntax : a traditional approach
   พัฒน์ น้อยแสงศรี / 2544
    ที่ หนังสือทั่วไป(วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
PE1112 พ525ว 
ไวยากรณ์อังกฤษ อย่าคิดว่ายาก
   นภกร ธัมพิพิธ / 2545
    ที่ หนังสือทั่วไป(วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
PE1128 น189ว 
ไวยากรณ์และเทคนิคภาษาอังกฤษฉบับสมบูรณ์ = Grammar and techniques of the english language..
   เลิศ เกษรคำ / 2551
    ที่ หนังสือทั่วไป(วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
PE1130 ล881ว 
ไวรัส - CD
   สื่อวีดิทัศน์ ที่ ห้องสื่อโสตทัศน์(วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
VCD 00396 
ไวรัสวิทยา (VIROLOGY)
   วิไลลักษณ์ ศิริพรอดุลศิลป์ / 2563
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 10 ไอเทม)
QW160 ว734ว 2563 
ไวรัสวิทยา เล่ม 1
   จริยา หาญวจนวงศ์ / บรรณาธิการ / 2541
    ที่ หนังสือทั่วไป(วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
QW160 ว979 
ไวรัสวิทยา เล่ม 1
   จริยา หาญวจนวงศ์ / 2541
    ที่ หนังสือทั่วไป(วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
QW160 จ167ว 
ไวรัสวิทยา เล่ม 2
   จริยา หาญวจนวงศ์ / บรรณาธิการ / 2544
    ที่ หนังสือทั่วไป(วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
QW160 จ167 
ไส้ติ่งอักเสบ
   สุรเกียรติ อาชานานุภาพ / 2548
    ที่ หนังสือทั่วไป(วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 30 ไอเทม)
WI535 ส846ส 
ไส้เดือนตาบอดในเขาวงกต
   วีรพร นิติประภา / 2558
    ที่ นวนิยาย(วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
นว ว829ส 2558 
ไส้เลื่อน = Self-Help for hiatus hernia
   เลย์, โจแอน / 2537
    ที่ ห้องสมุดเสมือน(ห้องสมุดเสมือน)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WI950 ล56ส 
ไส้เลื่อนความรู้สำหรับประชาชน
   พัฒน์พงศ์ นาวีเจริญ / 2551
    ที่ ห้องสมุดหนังสือเกิน 10 ปี (ห้องสมุดหนังสือเกิน 10 ปี)


    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 51 ไอเทม)
WI950 พ526ส 
๕๐ ปี แห่งความภูมิใจ ๒๕๐๖-๒๕๕๖
   วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก / 2556
   หนังสืออ้างอิง ที่ หนังสือทั่วไป(วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
อ ว884ห 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  451 452 453 454 455 456 457 458 459 [459]   [แสดง 17/9177 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2023. All Rights Reserved.