ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 5 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง วรภัทร์ ภู่เจริญ
ผลการค้นหา เลขเรียก
100 เครื่องมือการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
   วรภัทร์ ภู่เจริญ / 2544
    ที่ หนังสือทั่วไป(วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
HF1008
ว233ค 
ศิลปะบำบัดใจ
   วรภัทร์ ภู่เจริญ / 2558
    ที่ หนังสือทั่วไป(วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
WB935 ว233ศ 2558 
องค์กรแห่งการเรียนรู้และการบริหารความรู้ = Learning orhaniza..
   วรภัทร์ ภู่เจริญ / 2548
    ที่ หนังสือทั่วไป(วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท),นวนิยาย(วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
HD58.82
ว233อ 
เจาะลึกองค์กรเรียนรู้และการบริหารความรู้ = The Inner Path of..
   วรภัทร์ ภู่เจริญ / 2549
    ที่ หนังสือทั่วไป(วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
HD58.82
ว233จ 
แนวทางการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
   วรภัทร์ ภู่เจริญ / 2541
    ที่ หนังสือทั่วไป(วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
LB2822.75
ว233น 
ผลการค้นหา เลขเรียก
   [แสดง 5/5 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2023. All Rights Reserved.