ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 8 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง อุทุมพร (ทองอุไทย) จามรมาน
ผลการค้นหา เลขเรียก
100คำถาม-คำตอบ เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาร..
   อุทุมพร (ทองอุไทย) จามรมาน / 2544
    ที่ หนังสือทั่วไป(วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
LB2324
อ825ก 
การประกันคุณภาพระดับอุดมศึกษา
   อุทุมพร (ทองอุไทย) จามรมาน / 2543
    ที่ หนังสือทั่วไป(วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
LB2324
อ825ก 
การวัดและประเมินการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา เล่ม 3
   อุทุมพร (ทองอุไทย) จามรมาน
    ที่ หนังสือทั่วไป(วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
LB1028
อ944ก 
การวิจัยในชั้นเรียนและในโรงเรียนเพื่อพัฒนานักเรียน เล่มที่ 22
   อุทุมพร (ทองอุไทย) จามรมาน / 2544
    ที่ หนังสือทั่วไป(วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
LB1060
อ825ก 
วิธีทำการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา : รวมตัวอย่า..
   อุทุมพร (ทองอุไทย) จามรมาน / 2544
    ที่ หนังสือทั่วไป(วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
LB2331.65.T5
อ825ว 
วิธีทำประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน (รวมเกณฑ์ประเมินและตัว..
   อุทุมพร (ทองอุไทย) จามรมาน / 2544
    ที่ หนังสือทั่วไป(วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 4 ไอเทม)
LB1027
อ825ว 
สอนไปทำไม? : เทคนิคการสอนและวัดผลระดับอุดมศึกษา
   อุทุมพร (ทองอุไทย) จามรมาน / 2541
    ที่ หนังสือทั่วไป(วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
LB2331.74.T5
อ817ส 
แฟ้มสะสมงาน (Portfolio) ของนักเรียน ครู ศึกษานิเทศก์ และผู้บ..
   อุทุมพร (ทองอุไทย) จามรมาน / 2540
    ที่ หนังสือทั่วไป(วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
LB1029.P67
อ825ฟ 
ผลการค้นหา เลขเรียก
   [แสดง 8/8 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2023. All Rights Reserved.