ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
สารบัญ Review โดย
ธัญญา สะมะโน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท
ธัญญา สะมะโน เมื่อ15/มีนาคม/2566
ตอนที่ 1 หลักการสำคัญทางเภสัชวิทยา Basic principles in pharmacology
      บทที่ 1 แนะนำเภสัชวิทยา การพัฒนายา และ รูปแบบยา Introduction to drug, drug discovery and dosage forms
      บทที่ 2 เภสัชจลนศาสตร์ Pharmacokinetics
      บทที่ 3 เภสัชพลศาสตร์ Pharmacodynamics
      บทที่ 4 เภสัชพันธุศาสตร์ Pharmacogenetic & pharmacogenomics
ตอนที่ 2 ยาออกฤทธิ์ระบบประสาทออโตโนมิก Autonomic drugs
      บทที่ 5 ระบบประสาทออโตโนมิก: การส่งสัญญาณประสาท Autonomic nervous system: Neurotransmission
      บทที่ 6 ยาออกฤทธิ์ต่อคลอลิเนอร์จิกรีเซพเตอร์ Drugs acting on cholinergic receptor
      บทที่ 7 ยาออกฤทธิ์ต่อแอดรีเนอร์จิกรีเซพเตอร์ Drugs acting on adrenergic receptor
      บทที่ 8 ยาคลายกล้ามเนื้อลาย Skeletal muscle relaxants
ตอนที่ 3 เภสัชวิทยาของยาต่อไตและระบบหัวใจร่วมหลอดเลือด Pharmacology of drugs acting on kidney and cardiovascular system
      บทที่ 9 ยาขับปัสสาวะ Diuretics
      บทที่ 10 ยาลดความดันเลือด Antihypertensive agents
      บทที่ 11 ยารักษาภาวะหัวใจล้มเหลว Drugs used in congestive heart failure
      บทที่ 12 ยารักษาภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ Antiarrhythmic agents
      บทที่ 13 ยารักษาโรคหัวใจขาดเลือด Drugs used in ischemic heart disease
      บทที่ 14 ยารักษาความผิดปกติในการแข็งตัวของเลือด Drugs used in coagulopathy
      บทที่ 15 ยารักษาภาวะไขมันในเลือดผิดปกติ Drugs used in dyslipidemia
ตอนที่ 4 ยาระบบหายใจ Drugs used in respiratory system
      บทที่ 16 ยารักษาโรดหืดและโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง Drugs used in asthma and chronic obstructive pulmonary disease
      บทที่ 17 ยาต้านฮีสตามีน และยาระงับอาการไอ Antihistamines and cough suppressant agents
ตอนที่ 5 ยาฮอร์โมน ฮอร์โมนเพศ และยาต้านฮอร์โมน Hormone, sex hormone and hormone antagonists
      บทที่ 18 ฮอร์โมนจากไฮโปธาลามัสและต่อมใต้สมอง Hypothalamus and pituitary hormones
      บทที่ 19 ฮอร์โมนไทรอยด์และยาต้านไทรอยด์ Thyroid hormone and antithyroid agents
      บทที่ 20 ฮอร์โมนและยาต้านฮอร์โมนจากต่อมหมวกไตส่วนนอก Adrenocorticoid hormones and anti-adrenocorticoids
      บทที่ 21 อินซูลินและยาต้านน้ำตาลในเลือดสูง Insulin and antihyperglycemic agents
      บทที่ 22 ยารักษาโรคกระดูกพรุน Drugs used in osteoporosis
      บทที่ 23 ฮอร์โมนเพศ และยาต้านฮอร์โมน Sex hormones and hormone antagonists
      บทที่ 24 ยาคุมกำเนิด Contraceptive agents
      บทที่ 25 ยากระตุ้นการตกไข่ Drugs induced ovulation
      บทที่ 26 ยาบีบมดลูกและยาคลายกล้ามเนื้อมดลูก Oxytocic and tocolytic agents
 

E-books : เกี่ยวกับ Collections
ภาพปก
 ผู้แต่ง  วีรพล คู่คงวิริยพันธุ์
 ชื่อเรื่อง 
เภสัชวิทยา สำหรับนักศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เล่ม 1
 ISBN  978-616-43-8642-6
 พิมพ์ลักษณ์  ขอนแก่น : ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2564
 ครั้งที่พิมพ์  พิมพ์ครั้งที่ 10
 ลักษณะทางกายภาพ  489 หน้า ; 26 ซม.
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก สถานที่ สถานะ
1. หนังสือ
หนังสือ
QV4 ภ781 2564 c.1 
  
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท
►หนังสือทั่วไป
On Shelf
2. หนังสือ
หนังสือ
QV4 ภ781 2564 c.2 
  
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท
►หนังสือทั่วไป
On Shelf
3. หนังสือ
หนังสือ
QV4 ภ781 2564 c.3 
  
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท
►หนังสือทั่วไป
On Shelf
4. หนังสือ
หนังสือ
QV4 ภ781 2564 c.4 
  
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท
►หนังสือทั่วไป
On Shelf
5. หนังสือ
หนังสือ
QV4 ภ781 2564 c.5 
  
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท
►หนังสือทั่วไป
On Shelf
   [แสดง 5/5 รายการ]

รายการใกล้เคียง
    ผู้แต่ง [วีรพล คู่คงวิริยพันธุ์]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: เภสัชวิทยา สำหรับ..
Bib 13399129871