ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Brief Record : Get Marc (ISO 2709) : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
สารบัญ Review โดย
ธัญญา สะมะโน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท
ธัญญา สะมะโน เมื่อ15/มีนาคม/2566
บทที่ 1 การพยาบาลสตรีที่มีภาวะเสี่ยงในระยะตั้งครรภ์
บทที่ 2 การพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่ทารกมีความพิการหรือเสียชีวิต
บทที่ 3 การพยาบาลสตรีที่มีภาวะแทรกซ้อนเนื่องจากการตั้งครรภ์
บทที่ 4 การพยาบาลสตรีที่มีภาวะความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์
บทที่ 5 การพยาบาลสตรีและครอบครัวที่มีภาวะแทรกซ้อนทางอายุรกรรม
บทที่ 6 การพยาบาลสตรีที่มีภาวะตกเลือดในระยะตั้งครรภ์
บทที่ 7 การพยาบาลผู้คลอดที่มีความผิดปกติเกี่ยวกับปัจจัยการคลอด
บทที่ 8 การพยาบาลผู้คลอดที่มีภาวะแทรกซ้อนในระยะคลอด
บทที่ 9 การพยาบาลสตรีที่ได้รับการชักนำให้เกิดการเจ็บครรภ์คลอด
บทที่ 10 การพยาบาลผู้คลอดที่ได้รับการช่วยคลอดโดยสูติศาสตร์หัตถการ
บทที่ 11 การพยาบาลสตรีและครอบครัวที่มีภาวะแทรกซ้อนในระยะหลังคลอด

E-books : เกี่ยวกับ Collections
LEADER 00000nam 2200000uu 4500
001    13399129894
003     ULIBM
008    020711s2565 th a 000 0 tha d
020    9786163986986
060    WY157 ก492 2565
100    ปิยะภรณ์ ประสิทธิ์วัฒนเสรี, บรรณาธิการ
245    การพยาบาลและการผดุงครรภ์ สตรีที่มีภาวะเสี่ยงและภาวะแทรกซ้อน
250    พิมพ์ครั้งที่ 2
260    เชียงใหม่ :^bคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,^c2565
300    600 หน้า ;^c25 ซม.
999    ^aนางสาวณิชาพร เกตุศีระ
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก สถานที่ สถานะ
1. หนังสือ
หนังสือ
WY157 ก492 2565 c.1 
  
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท
►หนังสือทั่วไป
On Shelf
2. หนังสือ
หนังสือ
WY157 ก492 2565 c.2 
  
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท
►หนังสือทั่วไป
On Shelf
3. หนังสือ
หนังสือ
WY157 ก492 2565 c.3 
  
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท
►หนังสือทั่วไป
On Shelf
4. หนังสือ
หนังสือ
WY157 ก492 2565 c.4 
  
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท
►หนังสือทั่วไป
On Shelf
5. หนังสือ
หนังสือ
WY157 ก492 2565 c.5 
  
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท
►หนังสือทั่วไป
On Shelf
6. หนังสือ
หนังสือ
WY157 ก492 2565 c.6 
  
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท
►หนังสือทั่วไป
On Shelf
7. หนังสือ
หนังสือ
WY157 ก492 2565 c.7 
  
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท
►หนังสือทั่วไป
On Shelf
8. หนังสือ
หนังสือ
WY157 ก492 2565 c.8 
  
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท
►หนังสือทั่วไป
On Shelf
9. หนังสือ
หนังสือ
WY157 ก492 2565 c.9 
  
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท
►หนังสือทั่วไป
On Shelf
10. หนังสือ
หนังสือ
WY157 ก492 2565 c.10 
  
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท
►หนังสือทั่วไป
On Shelf
11. หนังสือ
หนังสือ
WY157 ก492 2565 c.11 
  
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท
►หนังสือทั่วไป
On Shelf
12. หนังสือ
หนังสือ
WY157 ก492 2565 c.12 
  
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท
►หนังสือทั่วไป
On Shelf
  1 2 [2]   [แสดง 12/15 รายการ]

รายการใกล้เคียง
    ชื่อเรื่อง [การพยาบาลและการผดุงครรภ์ สตรีที่มีภาวะเสี่ยงและภาวะแทรกซ้อน]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: การพยาบาลและการผด..
Bib 13399129894