จองห้องใช้งาน
  กลับหน้าหลัก


ท่านสามารถจองห้องได้ด้วยการเขียนแบบฟอร์มออนไลน์ข้างล่างเมื่อยืนยันการจองห้องได้ จะขึ้นระบบจองไว้ตามตารางข้างล่าง

หมายเหตุ - การขอใช้ห้องปฏิบัติการณ์พยาบาล ควรส่งแบบฟอร์มจองล่วงหน้า 3 วันทำการก่อนใช้งาน (สำหรับห้องปฏิบัติการขั้นสูง SBL จองล่วงหน้า 4 วันทำการ)

และลำดับก่อนหลังการจองนั้น ยึดตามวันเวลาที่ส่งแบบฟอร์ม

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 083-7574384 เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา นาย ณัฐนันท์ ศรีสิงห์ หรือ E-Mail: bcnpblrc@gmail.com

ตารางจองห้องปฏิบัติการพยาบาลและห้องปฏิบัติการ SBL

<เดือนก่อนหน้า เมษายน 2566 เดือนถัดไป>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์
      1
2
3
4
5
6    วันจักรี
7
8
9
10
11
12
13    วันสงกรานต์
14    วันสงกรานต์
15    วันสงกรานต์
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
      
กลับ


 Union Library Management : ULibM
Copyright 2023. All Rights Reserved.