ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
สารบัญ Review โดย
ธัญญา สะมะโน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท
ธัญญา สะมะโน เมื่อ15/มีนาคม/2566
บทที่ 1 การพยาบาลสตรีที่มีภาวะเสี่ยงในระยะตั้งครรภ์
บทที่ 2 การพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่ทารกมีความพิการหรือเสียชีวิต
บทที่ 3 การพยาบาลสตรีที่มีภาวะแทรกซ้อนเนื่องจากการตั้งครรภ์
บทที่ 4 การพยาบาลสตรีที่มีภาวะความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์
บทที่ 5 การพยาบาลสตรีและครอบครัวที่มีภาวะแทรกซ้อนทางอายุรกรรม
บทที่ 6 การพยาบาลสตรีที่มีภาวะตกเลือดในระยะตั้งครรภ์
บทที่ 7 การพยาบาลผู้คลอดที่มีความผิดปกติเกี่ยวกับปัจจัยการคลอด
บทที่ 8 การพยาบาลผู้คลอดที่มีภาวะแทรกซ้อนในระยะคลอด
บทที่ 9 การพยาบาลสตรีที่ได้รับการชักนำให้เกิดการเจ็บครรภ์คลอด
บทที่ 10 การพยาบาลผู้คลอดที่ได้รับการช่วยคลอดโดยสูติศาสตร์หัตถการ
บทที่ 11 การพยาบาลสตรีและครอบครัวที่มีภาวะแทรกซ้อนในระยะหลังคลอด

E-books : เกี่ยวกับ Collections
ภาพปก
 ผู้แต่ง  ปิยะภรณ์ ประสิทธิ์วัฒนเสรี, บรรณาธิการ
 ชื่อเรื่อง 
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ สตรีที่มีภาวะเสี่ยงและภาวะแทรกซ้อน
 ISBN  978-616-39-8698-6
 พิมพ์ลักษณ์  เชียงใหม่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2565
 ครั้งที่พิมพ์  พิมพ์ครั้งที่ 2
 ลักษณะทางกายภาพ  600 หน้า ; 25 ซม.
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก สถานที่ สถานะ
1. หนังสือ
หนังสือ
WY157 ก492 2565 c.13 
  
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท
►หนังสือทั่วไป
On Shelf
2. หนังสือ
หนังสือ
WY157 ก492 2565 c.14 
  
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท
►หนังสือทั่วไป
On Shelf
3. หนังสือ
หนังสือ
WY157 ก492 2565 c.15 
  
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท
►หนังสือทั่วไป
On Shelf
  1 2 [2]   [แสดง 3/15 รายการ]

รายการใกล้เคียง
    ชื่อเรื่อง [การพยาบาลและการผดุงครรภ์ สตรีที่มีภาวะเสี่ยงและภาวะแทรกซ้อน]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: การพยาบาลและการผด..
Bib 13399129894