ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูลตามชื่อผู้แต่ง
  กลับหน้าหลัก
ผลการค้นหา เลขเรียก
Advanced health assessment and clinical Diagnosis in Primary Care
   Joyce E. Dains, Linda Ciofu Baumann, Pamela Scheibel / 1998
    ที่ หนังสือทั่วไป(วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WB141 D133a 
Advanced Health Assessment and Clinical Diagnosis in Primary Care
   Joyce E. Dains, Linda Ciofu Baumann, Pamela Scheibel / 2012
    ที่ หนังสือทั่วไป(วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WB141 B133a 
Advanced health assessment of women
   Helen A. Carcio / 1999
    ที่ หนังสือทั่วไป(วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WY141 C265a 
Advanced Hematology
   วิชัย ประยูรวิวัฒน์ / 2547
    ที่ ห้องสมุดหนังสือเกิน 10 ปี (ห้องสมุดหนังสือเกิน 10 ปี)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 11 ไอเทม)
WH100 ว244A 
Advanced human nutrition
   Denis M. Medeiros, Robert E.C. Wildman / 2000
    ที่ หนังสือทั่วไป(วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
QU145 M488a 
Advanced nursing and health care research: quantification approaches
   Frank E. McLaughlin, Leonard A. Marascuilo / 1990
    ที่ หนังสือทั่วไป(วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WY20.5 M478a 
Advanced pediatrics critical care nursing
   สุภารัตน์ ไวยชีตา / 2551
    ที่ ห้องสมุดหนังสือเกิน 10 ปี (ห้องสมุดหนังสือเกิน 10 ปี)

(มีอีก 1 ลิงค์)
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 8 ไอเทม)
WY159 ส941A 
Advanced pediatrics: an endless professional learning
   นวลจันทร์ ปราบพาล / 2554
    ที่ หนังสือทั่วไป(วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
WS200 น244A 
Advanced practice nursing : An integrative Approach
   Ann B.Hamric / 2014
    ที่ หนังสือทั่วไป(วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WY128 A244 2014 
Advanced practice nursing : core concepts for professional role development
   Michaelene P. Mirr Jansen, Mary Zwygart-Stauffacher / 2010
    ที่ หนังสือทั่วไป(วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WY128 J244a 
Advanced practice nursing : evolvng roles for the transformatin of the profession
   Denisco, Susan. / 2013
    ที่ หนังสือทั่วไป(วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WY128 D111A 
Advanced practice nursing ethics in chronic disease self-management
   Barbara Klug Redman / 2013
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WT500 R318a 
Advanced wound management
   Pronprom Muangman, / edited / 2009
    ที่ หนังสือทั่วไป(วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WO700 A244 
Advances in cardiac surgery Volume 6
   Robert B. Karp, Hillel Laks, Andrew S. Wechsler / 1995
    ที่ หนังสือทั่วไป(วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WG168 K18a 
ADVANCES IN Family Practice Nursing
   GERI C. REEVES / 2020
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WY200 R332a 2020 
Advancing nursing practice: exploring roles and opportunities for clinicians, educators, and leaders
   Carolyn Hart / 2022
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WY128 H325a 2022 
Aesthetic rhinopiasty
   Jack H. Sheen with Anitra Peebles Sheen / 1978
    ที่ หนังสือทั่วไป(วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WV312 S541a 
Aesthetics of the natural environment
   Emily Brady / 2003
    ที่ หนังสือทั่วไป(วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 4 ไอเทม)
BH301.N 3B73a 
Aging
   Harold Cox / 1998
    ที่ หนังสือทั่วไป(วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
HQ1061 C267a 
Aging mail "men's health through the gaes"
   บัณฑิต จันทะยานี และคณะ / บรรณาธิการ / 2544
    ที่ หนังสือทั่วไป(วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
WT104 A267 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 [459]   [แสดง 20/9177 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2023. All Rights Reserved.