ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูลตามชื่อผู้แต่ง
  กลับหน้าหลัก
ผลการค้นหา เลขเรียก
400ปีกับการค้นพบวิทยาศาสตร์โลก
   ชุลีรัตน์ บรรจงลิขิตกุล / แปลและเรียบเรียง / 2548
    ที่ หนังสือทั่วไป(วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
Q 111ช638ส 
49 สมุนไพรใกล้ตัว สารพัดรักษาโรค
   ณัฏฐา พรอำนาจ / 2555
    ที่ หนังสือทั่วไป(วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 20 ไอเทม)
QV766 ณ111ส 
5 คนรวมเป็น 1 อัจฉริยะ
   ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ / 2553
    ที่ หนังสือทั่วไป(วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
NX180.H34 ช489ห 
5 เรื่องการพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าปีงบประมาณ 2546..
   สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ / 2545
    ที่ หนังสือทั่วไป(วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
W 225.JT3ส695ร 
5 โรงเรียนต้นแบบเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่น
   ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม / 2553
    ที่ หนังสือทั่วไป(วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
LB2155.T5 ห515 
50 สาระชนะเข่าเสื่อม
   สาธิต เที่ยงวิทยาพร / 2551
    ที่ หนังสือทั่วไป(วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท),นวนิยาย(วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 8 ไอเทม)
WE870 ส64 
50 วิธีปฏิบัติตนเมื่อคุณเป็นมะเร็ง
   กุลรัตน์ ชิตรัตน์ / 2543
    ที่ หนังสือทั่วไป(วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
QZ200 ก723ว 
50 วิธีปฏิบัติตนเมื่อคุณเป็นมะเร็ง
   กุลรัตน์ ชิดรัตน์ / 2551
    ที่ หนังสือทั่วไป(วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
QZ200 ก728ว 
50วิธีปฏิบัติตนเมื่อคุณเป็นโรคหัวใจ
   ศักดิ์ บวร / 2551
    ที่ ห้องสมุดหนังสือเกิน 10 ปี (ห้องสมุดหนังสือเกิน 10 ปี)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 19 ไอเทม)
WG300 ศ322ว 
52 วิธีเลี้ยงลูกให้ได้ดีและมีความสุข
   โฮบ โฮลิเนอร์ แลไอรีน ชูลแมน / 2535
    ที่ หนังสือทั่วไป(วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
BF721 ฮ951ห 
6 เรื่องข้อเสนอโครงสร้างระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ..
   สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ / 2545
    ที่ หนังสือทั่วไป(วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
W 225.JT3ส695ร 
7 QC Tools
   ธานี อ่วมอ้อ / 2543
    ที่ หนังสือทั่วไป(วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
TS155.8 ธ63Q 
7 อุปนิสัยพัฒนาสู่ผู้มประสิทธิผลสูง = The 7 habits of highly effective people
   โควี่, สตีเฟน อาร์ / 2546
    ที่ หนังสือทั่วไป(วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
BF637.S8 ค976อ 
7 เครื่องมือสู่คุณภาพยุคใหม่ = 7 new QC tools
   โยชิโนบุ, นายาทานิ และคณะ / 2543
    ที่ หนังสือทั่วไป(วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
HD66 ย799ค 
8 ตำรายาแก้โรคโบราณ
   ถาวร กล่ำเงิน / 2555
    ที่ หนังสือทั่วไป(วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 15 ไอเทม)
QV760 ถ211ต 
80 ปี นายแพทย์อมร นนทสุต เพชรจรัสแสงแห่งวงการสาธารณสุขไทย..
   สื่อวีดิทัศน์ ที่ ห้องสื่อโสตทัศน์(วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
VCD 00262 
94เคล็ดลับลดความเครียด
   อนันยช / 2547
    ที่ หนังสือทั่วไป(วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
BF575.S75 อ75ค 
99 เรื่องคาใจของคนท้อง
   โสภาพรรณ / 2555
    ที่ หนังสือทั่วไป(วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 10 ไอเทม)
WQ400 ส984ร 
999 คำศัพท์และสำนวนที่คนไทยมักใช้ผิด = Common mistakes
   พิจิตร ชัยเจริญ / 2543
    ที่ หนังสือทั่วไป(วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
PE1460 พ636ก 
: a self-study reference and pracitce book for advanced learners of English : with answers
   Martin Hewings / 2003
    ที่ หนังสือทั่วไป(วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
PE1128 H599a 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [459]   [แสดง 20/9177 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2023. All Rights Reserved.