ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูลตามชื่อเรื่อง
  กลับหน้าหลัก
ผลการค้นหา เลขเรียก
AHP กระบวนการตัดสินใจที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก
   วิฑูรย์ ตันศิริคงคล / 2542
    ที่ หนังสือทั่วไป(วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
HF50 ว574ก 
AIDS education
   Mark Hochhause and James H. Rothenberger / 1992
    ที่ หนังสือทั่วไป(วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WC308 H685a 
AIDS in the developing world: A Case study of thailand
   Som-arch Wongkomthong, Wanjiku Kaime Atterhog and Kishio Ono / 1995
    ที่ หนังสือทั่วไป(วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
WC503 S693a 
Aids to obstetrics and gynaecology : for MRCOG
   Gordon M. Stirrat / 1991
    ที่ หนังสือทั่วไป(วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
WQ18 S861a 
AIDS Understanding and prevention
   Linda Meeks, Philip Heit / 1991
    ที่ หนังสือทั่วไป(วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WC308 H685a 
AIDS Understanding and prevention
   Linda Meeks, Philip Heit / 1988
    ที่ หนังสือทั่วไป(วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WC503.6 M495a 
Alcohol and alcoholism: the report of a special committee of the Royal College of Psychiatrists
   Martin Roth / 1979
    ที่ หนังสือทั่วไป(วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WM274 R888a 
Alexander's surgical procedures
   Jane C. Rothrock / 2012
    ที่ หนังสือทั่วไป(วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท)

(มีอีก 2 ลิงค์)
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WY162 A378 2012 
Aligmnent
   Kaplan, Robet S., / 2006
    ที่ หนังสือทั่วไป(วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
HD30.28 K3543a 
All-Rn nursing staff
   Genrose Alfano / 1980
    ที่ หนังสือทั่วไป(วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
WY16 A416a 
Allergies
   Alvin Silverstein and Virginia B. Silverstein ; with an introducation by Sheldon G. Cohen / 1977
    ที่ หนังสือทั่วไป(วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WD300 S587a 
Allergy 2000's : ตำราโรคภูมิแพ้
   ปกิต วิชยานนท์ และคณะ / บรรณาธิการ / 2541
    ที่ หนังสือทั่วไป(วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท),ห้องสมุดเสมือน(ห้องสมุดเสมือน)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
WK300 A434 
Allergy in children
   J A Kuzemko / 1978
    ที่ หนังสือทั่วไป(วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WD300 K97a 
Alliance Model for Health Promotion in the Community
   Nawarat Suwannapong, Nopporn Howteerakul, Chaweewon Boonshuyar, Wanasara Chaoniyom / 2006
   งานวิจัย ที่ วิจัย(วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วจ N328A 
All about critical care : Toward critical care excellence  มี review
   บรรณาธิการ, ดุสิต สถาวร / 2559
    ที่ หนังสือทั่วไป(วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
WB39 A416 2559 
Ambulatory Medicine
   วิทยา ศรีดามา / 2545
    ที่ หนังสือทั่วไป(วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WX205 ว582A 
Ambulatory Medicine Safe and Smart Practice in Medicine กลยุทธ์การบริบาลผู้ป่วยนอก  มี review
   บรรณาธิการ, พจมาน พิศาลประภา / 2560
    ที่ หนังสือทั่วไป(วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
WX205 พ177ก 2560 
Ambulatory Pediatrics
   วันดี วราวิทย์ / บรรณาธิการ / 2535
    ที่ ห้องสมุดเสมือน(ห้องสมุดเสมือน)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WS200 A19 
Ambulatory pediatrics for nurses
   Marie Scott Brown, Mary Alexander Murphy / 1981
    ที่ หนังสือทั่วไป(วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
WY159 B879a 
Ambulatory pediatrics. 2
   สุวรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ์ / บรรณาธิการ / 2542
    ที่ ห้องสมุดเสมือน(ห้องสมุดเสมือน)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 7 ไอเทม)
WS200 A497 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 [458]   [แสดง 20/9154 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2023. All Rights Reserved.