ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูลตามชื่อเรื่อง
  กลับหน้าหลัก
ผลการค้นหา เลขเรียก
Ambulatory Pediatrics: Guide and Clue in Management
   ประไพพิมพ์ ธีรคุปต์…[และคนอื่น ๆ], บรรณาธิการ / 2556
    ที่ หนังสือทั่วไป(วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 10 ไอเทม)
WS200 A497 
American education
   Spring, Joel H. / 2002
    ที่ หนังสือทั่วไป(วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
LC191.4 S684a 
American Journal of Nursing
    / 2012
   วารสาร ที่ หนังสือทั่วไป(วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท),วารสาร(วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 12 ไอเทม)
American nursing review for medical-surgical nursing certification
   Phyllis F. Healy, Leona A. Mourad / 1998
    ที่ หนังสือทั่วไป(วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WY18.2 H434a 
American Nursing review for psychiatric and mental health nursing certification
   Nancy Randolph / 1998
    ที่ หนังสือทั่วไป(วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WY18.2 R194a 
An age of science and revolutions
   Toby E. Huff / 2005
    ที่ หนังสือทั่วไป(วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
D 246H83a 
An applied english grammar
   มงคล กุลประเสริฐ / 2529
    ที่ หนังสือทั่วไป(วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
PE1128 ม114อ 
An elementary textbook of psychoanalysis
   Charles Brenner / 1955
    ที่ หนังสือทั่วไป(วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WM460 B838e 
An essential guide to developing, implementing, and evaluating objective structured clinical examination (OSCE)
   Hamza M. Abdulghani, Gominda Ponnamperuma, Zubair Amin / 2015
    ที่ หนังสือทั่วไป(วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WB18 A23 2015 
An Introduction to Community Health
   James F. McKenaie / 2012
    ที่ หนังสือทั่วไป(วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WA546AA1 M478i 
An Introduction to statistical methods and data analysis
   Lyman Ott / 1984
    ที่ หนังสือทั่วไป(วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
QA276 O77i 
An introduction to the world's oceans
   Alyn C. Duxbury, Alison B. Duxbury / 1989
    ที่ หนังสือทั่วไป(วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
GC11.2 D987i 
An Update on the Management of Parkinson Disease
   นิพนธ์ พวงวรินทร์ / 2546
    ที่ ห้องสมุดหนังสือเกิน 10 ปี (ห้องสมุดหนังสือเกิน 10 ปี),หนังสือทั่วไป(วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
WL359 น236U 
Anatomy & Physiology
   Rod R. Seeley, Trent D. Stephens, Philip Tate / 1995
    ที่ หนังสือทั่วไป(วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
QS4 S452a 
Anatomy & Physiology
   Rod R. Seeley, Trent D. Stephens, Philip Tate / 1995
    ที่ หนังสือทั่วไป(วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
QS4 S452a 
Anatomy & Physiology : an interactive cadaver dissection experience
   สื่อวีดิทัศน์ ที่ ห้องสื่อโสตทัศน์(วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
DVD 00205 
Anatomy & Physiology: An Incredibly Visual! Pocket Guide
   Gale Thompson / 2010
    ที่ หนังสือทั่วไป(วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
QS39 D322a 
Anatomy & Physiology: laboratory textbook
   Harold J. Benson ... [et al.] / 2005
    ที่ หนังสือทั่วไป(วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
QS25 B535a 
Anatomy and physiology : instructor's manual
   The Health Manpower Developmetn Staff ; John A. Burus / 1982
    ที่ หนังสือทั่วไป(วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
W 84.6M488a 
Anatomy and physiology :Student Text
   The Health Manpower Developmetn Staff ; John A. Burus / 1982
    ที่ หนังสือทั่วไป(วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
W 84.6M488a 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [458]   [แสดง 20/9154 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2023. All Rights Reserved.