ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูลตามชื่อเรื่อง
  กลับหน้าหลัก
ผลการค้นหา เลขเรียก
A Concise textbook of clinical imaging
   David Sutton, Jeremy W.R. Young / 1995
    ที่ หนังสือทั่วไป(วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WN180 S744c 
A cute care pediatrics
   ประพันธ์ อ่านเปรี่ยง / 2554
    ที่ หนังสือทั่วไป(วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท)

(มีอีก 2 ลิงค์)
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 18 ไอเทม)
WS205 ป189A 
A DEVELOPMENT OF OUT-PATIENT SERVICE FOR HYPERTENSIVE PATIENTS IN SABOT COMMUNITY HOSPITAL, LOPBURI PROVINCE, 2002
   ATSAWADEJ SALAAUYPORN / 2003
   งานวิจัย ที่ วิจัย(วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
TH A882D 
A Guide to dermatohistopathology
   Hermann Pinkus and Amir H. Mehregan / 1981
    ที่ หนังสือทั่วไป(วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WR105 P655a 
A Guide to physical examination
   Barbara Bates / 1979
    ที่ หนังสือทั่วไป(วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WB205 B329a 
A history of medical thought ประวัติความคิดทางการแพทย์
   ชุมนุม พรหมขัติแก้ว / 2557
    ที่ หนังสือทั่วไป(วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท)


    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WZ80 ช625ป 2557 
A History of psychiatry: from the era of the asylum to the age of Prozac
   Edward Shorter / 1997
    ที่ หนังสือทั่วไป(วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WM11.1 S559h 
A Laboratory for general, Organic, and Biochemistry
   Charles H. Henrickson, Larry C. Byrd, and Norman W. Hunter / 2007
    ที่ หนังสือทั่วไป(วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
QD31.2 H518l 
A Laboratory manual of physics
   D.P. Khandelwal / 1986
    ที่ หนังสือทั่วไป(วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
QC35 K45l 
A Manual of laboratory diagnostic tests
   Frances Talaska Fischbach / 1980
    ที่ หนังสือทั่วไป(วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
QY25 F528m 
A Nursing guide to drugs
   Margaret Havard, Adriana Tiziani / 1994
    ที่ หนังสือทั่วไป(วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 4 ไอเทม)
QV39 H383n 
A Practical Guide to Pharmacovigilance
   เฉลิมศรี ภุมมางกูร / 2547
    ที่ หนังสือทั่วไป(วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
QZ42 ฉ895A 
A Reader for developing writers
   Santi V. Buscemi / 1996
    ที่ หนังสือทั่วไป(วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
PE1417 B976r 
A Text book for midwives in the tropics
   O.A.Ojo / 1982
    ที่ หนังสือทั่วไป(วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WQ100 O38a 
A text book of psychiatric and mental health nursing
   Julia I. Brooking, susan A. H. Ritter / 1992
    ที่ หนังสือทั่วไป(วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WY160 B355a 
A wellness way of life
   Robbins, Gwen., / 2005
    ที่ หนังสือทั่วไป(วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WA590 R633w 
AACN Essentials of critical care nursing
   Marianne Chulay., / editors / 2010
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท)

(มีอีก 1 ลิงค์)
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WY154 A111 
AACN Guide to acute care procedures in the home
   Gloria J. McNeal / 2000
    ที่ หนังสือทั่วไป(วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WY115 M119a 
AACN Procedure manual for critical care
   Debra J. Lynn-McHale, Karen K. Carlson / 2001
    ที่ หนังสือทั่วไป(วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WY49 L111a 
AACN's Clinical reference for critical-care nursing
   Marguerite R. Kinney, Donna R. Packa, Sandra B. Dunbar / 1993
    ที่ หนังสือทั่วไป(วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WY154 K112a 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [458]   [แสดง 20/9154 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2023. All Rights Reserved.