ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูลตามชื่อเรื่อง
  กลับหน้าหลัก
ผลการค้นหา เลขเรียก
Abdominal radiology
   James J. McCort, Robert E. Mindelzun, Robert G. Filpi, Charles Rennell / 1981
    ที่ หนังสือทั่วไป(วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WI900 M133a 
Abdominal ultrasound in the cancer patient
   Donn J. Brascho, Thomas H. Shawker / 1980
    ที่ หนังสือทั่วไป(วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WE970 B823a 
Abnormal psychology
   Joseph J. Palladino / 1996
    ที่ หนังสือทั่วไป(วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WM100 P164a 
Abnormal psychology
   David L. Rosenban, Mating E. P. Seligman / 1989
    ที่ หนังสือทั่วไป(วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WM100 R795a 
Abnormal psychology and modern life
   James C. Coleman / 1976
    ที่ หนังสือทั่วไป(วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WM100 C692a 
Abnormal psychology current perspectives
   Lauren B. Alloy, Joan Acocella, Richard R. Bootzin / 1996
    ที่ หนังสือทั่วไป(วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WM100 A441a 
Abrams Clinical drug therapy : Rationales for nursing practice
   Geralyn Frandsen / 2014
    ที่ หนังสือทั่วไป(วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
QV55 F826A 2014 
Accident &Emergency nursing: A new approach
   Mike Walsh / 1990
    ที่ หนังสือทั่วไป(วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WY154 W226a 
Achieving nursing care standards: Internal & External
   Deborah D. McDougall and Susan W. Kurth / 1978
    ที่ หนังสือทั่วไป(วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
WY16 M232a 
Acoustical factors affecting hearing aid performance
   Gerald A. Studebaker, Irving Hochberg / 1980
    ที่ หนังสือทั่วไป(วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WV274 S185a 
Active birth
   Janet and Arthur Balaskas / 1983
    ที่ หนังสือทั่วไป(วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WQ150 B171a 
Acute and Critical Care in Adult Nursing
   Desiree Tait / 2012
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท)


    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WY152 T111a 
Acute glaucoma : acute primary closed angle glaucoma major global blinding problem
   Arthru Lim / 2002
    ที่ หนังสือทั่วไป(วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
WW140 A111a 
Acute myocardial infarction reaction and recovery
   Rue L. Cromwell, Earl C. Butterfield, Frances M. Brayfield, John J. Curry / 1977
    ที่ หนังสือทั่วไป(วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
WG300 C188a 
Addiction counseling competencies: The knowledge, and attitudes of professional practice
   Addiction Technology Transfer Centers / 1998
    ที่ หนังสือทั่วไป(วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
WM55 A224a 
Adjectives for composition : คำคุณศัพท์ที่ใช้ในการเขียนภาษาอังกฤษ
    / 2537
    ที่ หนังสือทั่วไป(วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
PE428 ฝ211e 
Administration of physical education and sport programs
   Horine, Larry., / 2004
    ที่ หนังสือทั่วไป(วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
GV713 H67a 
Administrative issues in public mental health
   Stuart L. Keill / 1991
    ที่ หนังสือทั่วไป(วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WM101 K27a 
Adobe Photoshop 6+ เรียนลัดด้วยภาคปฏิบัติ
   ชัชวาล ศุภเกษม / 2544
    ที่ หนังสือทั่วไป(วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
T 385ช1125a 
Adolescence
   Laurence D. Steinberg / 1996
    ที่ หนังสือทั่วไป(วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
BF724 S75a 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 [458]   [แสดง 20/9154 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2023. All Rights Reserved.