ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูลตามชื่อเรื่อง
  กลับหน้าหลัก
ผลการค้นหา เลขเรียก
17 เครื่องมือนักคิด
   วันรันต์ จันทกิจ / 2549
    ที่ หนังสือทั่วไป(วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
TS156 ว436ค 
17 เครื่องมือนักคิด = 17 problem solving devices
   วันรัตน์ จันทกิจ / 2549
    ที่ หนังสือทั่วไป(วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
TS156 ว436ค 
2 ทศวรรษการควบคุมการบริโภคยาสูบของสังคมไทย
   ชูชัย ศุภวงศ์ / 2550
    ที่ หนังสือทั่วไป(วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WM290 ช647ท 
20 Common problems geriatics
   Alan M. Adelman, Mel P.Daly / 2001
    ที่ หนังสือทั่วไป(วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WT100 A999c 
20 Common problems pediatrics
   Abraham B. Bergman / 2001
    ที่ หนังสือทั่วไป(วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WS200 B999c 
20 คำถามเกี่ยวกับโรคมะเร็ง
   ไพรัช เทพมงคล / 2536
    ที่ หนังสือทั่วไป(วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
QZ200 พ987ค 
2014 Lippincott s Nursing drug guide
   Amy M.Karch / 2014
    ที่ หนังสือทั่วไป(วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
QV39 K18T 2014 
21 วิธีจัดการเรียนรู้ : เพื่อพัฒนากระบวนการคิด เล่ม 3
   สุวิทย์ มูลคำ / 2547
    ที่ หนังสือทั่วไป(วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
LB1060.2 ส881ว 
25 เคล็ดลับระงับโรค
   GENE STONE / 2555
    ที่ หนังสือทั่วไป(วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 15 ไอเทม)
WB327 G111ค 
255 หนังสือเชิงคุณธรรมน่าอ่าน
   เรืองศักดิ์ ปิ่นประทีป / 2551
    ที่ หนังสือทั่วไป(วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
Z 6514.R4ร863ห 
29 โรคอันตรายอันเป็นผลจากภาวะโลกร้อน
   พิสุทธิพร ฉ่ำใจ / 2551
    ที่ หนังสือทั่วไป(วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WA30.5 พ786ร 
3 ฐาน สานพลังต้นทุนชีวิต
   โครงการการบูรณาการกระบวนการสร้างเสริมต้นทุนชีวิตเด็กและเยาวชนไทย สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว / 2556
    ที่ หนังสือทั่วไป(วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
HQ783 ส647 2556 
3 เรื่องการจัดเครือข่ายบริการภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า..
   สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ / 2545
    ที่ หนังสือทั่วไป(วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
W 225.JT3ส695ร 
30 ประเด็นสู่แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 9
    / 2545
    ที่ หนังสือทั่วไป(วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WA540.JT3 ป268 
4 สัปดาห์ วันละ 5 นาที ฟิต - เฟิร์ม - สวย - เป๊ะ สไตล์สาวขี้เกียจ บั้นท้าย & เรียวขา..  มี review
   อนิษา เกมเผ่าพันธ์, แปล / 2559
    ที่ หนังสือทั่วไป(วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
QT255 อ179ส 2559 
4 โรคยอดฮิต คร่าชีวิตคนไทย
   กองบรรณาธิการ / 2554
    ที่ หนังสือทั่วไป(วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 15 ไอเทม)
QZ200 ก733ร 
4000 สำนวนอังกฤษ
    / 2544
    ที่ หนังสือทั่วไป(วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 4 ไอเทม)
PE1460 น457ส 
400ปีกับการค้นพบวิทยาศาสตร์โลก
   ชุลีรัตน์ บรรจงลิขิตกุล / แปลและเรียบเรียง / 2548
    ที่ หนังสือทั่วไป(วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
Q 111ช638ส 
49 สมุนไพรใกล้ตัว สารพัดรักษาโรค
   ณัฏฐา พรอำนาจ / 2555
    ที่ หนังสือทั่วไป(วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 20 ไอเทม)
QV766 ณ111ส 
5 คนรวมเป็น 1 อัจฉริยะ
   ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ / 2553
    ที่ หนังสือทั่วไป(วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
NX180.H34 ช489ห 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [458]   [แสดง 20/9154 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2023. All Rights Reserved.