ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 หน้าหลักเว็บไซต์
  กลับหน้าหลัก

อื่น ๆ

วารสารการพยาบาลในประเทศ

คลิ๊ก Link ที่รายชื่อวารสารเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์หลักของวารสาร


1. วารสารกองการพยาบาล (สำนักการพยาบาล)

2. วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์ (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)

3. วารสารพยาบาล (สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย)

4. วารสารพยาบาลสาธารณสุข (สมาคมพยาบาลสาธารณสุขไทย)

5. วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ (มหาวิทยาลัยขอนแก่น)

6. Pacific Rim International of Nursing Research (สภาการพยาบาล)

7. วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ (สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย)

8. พยาบาลสาร (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

9. วารสารพยาบาลศาสตร์ (มหาวิทยาลัยบูรพา)

10. วารสารสภาการพยาบาล (สภาการพยาบาล)

 


ไปยังหัวข้อบทความ  

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2023. All Rights Reserved.